Houtrot herstellen door de glasspecialist

Houten kozijnen en puien. Prachtig. Maar het vraagt wel om onderhoud. Houtrot is de sluipmoordenaar voor deze onderdelen van een pand. Constateert u houtrot en laat u hier op tijd wat aan doen, dan is complete vervanging van het kozijn of de gevelpui niet nodig. Ossebaar Glasbedrijf herstelt de beschadigde delen. Alsof het houtrot er nooit is geweest.

Ossebaar Glasbedrijf uit Den Helder voert onder meer glasreparatie en houtrotherstel uit en is 24/7 inzetbaar voor noodvoorzieningen.

Ossebaar Glasbedrijf repareert houten kozijnen en puien

In veel gevallen van houtrot wordt onverhoopt besloten om onderdelen en zelfs hele gevelpuien te laten vervangen. Dit blijkt achteraf vaak helemaal niet nodig te zijn. De schade herstellen is voldoende.

Voordat ons glasbedrijf bij u aan de slag gaat, inspecteren we de situatie grondig. Zo stellen we met zekerheid vast of herstelwerkzaamheden aan de pui of kozijnen voldoende zijn, of vervanging toch noodzakelijk is. Ook nemen we preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat in de toekomst houtaantasting uitblijft en u langer kunt genieten van een goed stuk timmerwerk.

Wij inspecteren de volgende punten:

  • scheuren in de ondergrond
  • openstaande verbindingen
  • losgetrokken kitzomen
  • onbeschermd hout

Het zijn oorzaken waardoor vocht in het hout kan dringen en kunnen leiden tot houtaantasting.

Plaatsen van nieuwe kozijnen, deuren en ramen

Naast houtrotherstel kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor het plaatsen van nieuwe kozijnen, deuren en ramen. Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte aanvraag.

Vragen over houtrotherstel of nieuwe kozijen?

Ossebaar Glasbedrijf uit Den Helder voert onder meer glasreparatie en houtrotherstel uit en is 24/7 inzetbaar voor noodvoorzieningen.

Houtrotreparatie volgens Repair Care Systems-methode

Bij Ossebaar Glasbedrijf werken we volgens de Repair Care Systems-methode:

  • we verzorgen de inspecties en inventarisaties
  • we maken analyses van de omvang en aard van de schade
  • we repareren de aanwezige schades
  • we voeren preventieve maatregelen uit om schade in de toekomst te voorkomen
  • we geven advies en laten de erkende schilder de afwerking verzorgen

Wanneer bepaalde onderdelen teveel zijn aangetast, is reparatie niet de juiste oplossing. Dan kiezen we toch voor (deel)vervanging van de kozijnen of puien. Als er deelvervanging plaatsvindt, gebruiken we materialen die naadloos aansluiten bij de bestaande onderdelen.

Houtrot laten repareren?